Branding
Taleed Academy

Brand: Taleed

Role: Graphic Design

Taleed Academy là trung tâm anh ngữ được thành lập vào năm 2013 với khẩu hiệu “Taleed – The beginning of success”. Taleed được ghép bởi từ Talented & Seed mang ý nghĩa là “hạt giống tài năng”.

Read More

Thiết kế nhận diện thương hiệu Taleed Academy được lấy ý tưởng từ hình ảnh chiếc máy bay giấy cho ý nghĩa chấp cánh, bay cao ước mơ học tập, kết hợp màu xanh và vàng chủ đạo của sự tự tin, cháy bổng nổ lực hoàn thành mục tiêu kết quả cao trong học tập.

Read More

Branding
Beaushop