Chương trình:
Zodiac Box

Thương hiệu:
Beauty Box

Vai trò:
Graphic Design

Phối hợp:
MKT Beauty Box

Cung cự giải là biểu tượng của sự yêu thương và ấm áp. Vẻ đẹp nội tâm trong từng hành động quan tâm nhưng lại không bao giờ nói thành lời. Mục đích thiết kế là nắm bắt tính cách thể hiện qua hình ảnh.