Bao bì:
Trung Thu Đổi Gu Trứng Muối

Thương hiệu:
G Kitchen

Vai trò:
Graphic Design

Phối hợp:
MKT

Thiết kế bao bì lấy cảm hứng từ thành phần để làm nên chất liệu hình ảnh trong thiết kế, lòng đỏ trứng như mặt trăng tròn của đêm trăng rầm sáng tỏ. Các điểm sáng thể hiện sự đoàn viên bữa ăn gia đình cùng nhau thưởng thức ánh trăng tròn.