Nét đẹp địa danh Việt Nam, một trong những hình ảnh thân thuộc và mang giá trị cảm nhận gắn liền người Việt. Ý tưởng mang nét đẹp ấy vào trong dòng sản phẩm Beauty Box – Real Juicy Face Mask luôn khiến mình rất tự hào khi thể hiện trong thiết kế bao bì.

Mỗi mặt nạ mang đặc tính vùng miền là điểm thú vị khi bạn trải nghiệm sản phẩm. Hình ảnh ấy chính là một phần góc quen nơi ta sinh sống và cần giữ gìn nét đẹp kỉ niệm này.

Role: Designer

Client: Beauty Box