Bao bì:
Beauty Box Real Juicy Face Mask

Thương hiệu:
Beauty Box

Vai trò:
Graphic Design

Phối hợp:
Product & VMD

Trong thiết kế của bao bì, chúng tôi muốn mang đến hình ảnh sống động về địa danh, đặc tính khí hậu để mô tả đặc tính của sản phẩm, là hình ảnh thân quen gắn liền bao kỉ niệm. Qua đó, chúng tôi muốn mang điều gì đó rất Việt Nam làm hình ảnh cho sản phẩm.