Packgaging
BEAUSHOP

Client:
Beaushop

Role:
Graphic Design

Dòng sản phẩm thủ công dành cho người yêu thích sản phẩm chiết xuất từ nguyên liệu tự nhiên. Chất liệu ý tưởng lấy từ hình ảnh mần trái dừa của sự khởi đầu, với 3 lá của tiêu chí chất lượng – tự nhiên – cái tâm trong từng sản phẩm.

Packgaging
LỊCH ĐẠI THÀNH