Search Close

Search

Letter K

Với con chữ lần này mình đã có một trải nghiệm khá thú vị, thay vì chọn cho mình một ý nghĩa lúc phát thảo ý tưởng, mình đã dùng cảm xúc hình ảnh vào thời điểm vẽ kết hợp chúng lại với nhau.

Mình đã nghĩ về những đỉnh núi của mỗi hành trình chinh phục thử thách bản thân mỗi người trong cuộc sống, thử thách ấy giúp ta có được bài học thú vị và cảm xúc khi chính chúng ta chinh phục thành công.

Bạn có thấy phía xa chân trời là hình ảnh 3 chú thiên nga của 3 giá trị niềm tin – khát vọng – năng lực, với điều này chúng ta có thể tạo ra mọi khái niệm mới và xoá bỏ khuôn mẫu hình ảnh vốn khiến mỗi người bị giới hạn. Hãy đi và khám phá đỉnh núi thú vị mà bạn muốn chinh phục.

0 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *