Search Close

Search

Letter F

Lấy ý tưởng từ hình ảnh con cá chuồn bay lên khỏi mặt nước thành từng đàn gắn liền biểu tượng khởi nghiệp – tiếp nối truyền thống và trên hết là biết chia sẻ, hợp tác để cùng vươn lên.

0 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *