Tìm kiếm Đóng

Tìm kiếm

Letter F

Lấy ý tưởng từ hình ảnh con cá chuồn bay lên khỏi mặt nước thành từng đàn gắn liền biểu tượng khởi nghiệp – tiếp nối truyền thống và trên hết là biết chia sẻ, hợp tác để cùng vươn lên.

0 Bình luận

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!