Letter D

Chim là loài vật bay lượn trên bầu trời với đôi cánh tự do tự tại, khát vọng vương xa, mở ra chân trời mới. Hình ảnh được vào minh hoạ cho chữ D, với nhành hoa khoe sắc cùng chú chim tự do bay lượn.