Letter C

Cá chép với ý nghĩa thể hiện ngọn lửa nghị lực của người truyền cảm hứng cho chúng ta trong cuộc sống, là bài học từ những kinh nghiệm mà người truyền đạt đến mình bằng câu chuyện về họ, dự án thực hiện, bài học sau mỗi lần cộng tác. Nó là hành trang kinh nghiệm và kiến thức giúp chúng ta phát triển bản thân, để thời cơ “Cá chép vượt vũ môn hoá rồng”