Tìm kiếm Đóng

Tìm kiếm

Letter B

“B” chữ cái viết tắt của “Bee” chú ong nhỏ chăm chỉ lao động, gom góp phấn hoa để làm nên vị mật ngọt. Và với chúng ta, hãy làm việc chăm chỉ cùng thái độ chuẩn mực thì ngày nào đó ta sẽ nhận được “thành quả” mang lại giá trị bản thân.

1 Bình luận

  • 10/12/2020

    I really enjoy the blog post. Much thanks again. Cool. Fayette Thorstein Stouffer

    Trả lời
Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *