Search Close

Search

Letter B

“B” chữ cái viết tắt của “Bee” chú ong nhỏ chăm chỉ lao động, gom góp phấn hoa để làm nên vị mật ngọt. Và với chúng ta, hãy làm việc chăm chỉ cùng thái độ chuẩn mực thì ngày nào đó ta sẽ nhận được “thành quả” mang lại giá trị bản thân.

1 Comment

  • December 10, 2020

    I really enjoy the blog post. Much thanks again. Cool. Fayette Thorstein Stouffer

    Reply
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *