Letter A

Ý tưởng từ hình ảnh những cành cây khô đang đâm chòi non và nở hoa, thể hiện sức sống mãnh liệt, ý chí vương lên trong tự nhiên là nguồn cảm hứng cho chúng ta đối mặt với khó khăn với tâm trí vững tin về kết quả tốt đẹp phía trước.