Search Close

Search

Letter A

Ý tưởng từ hình ảnh những cành cây khô đang đâm chòi non và nở hoa, thể hiện sức sống mãnh liệt, ý chí vương lên trong tự nhiên là nguồn cảm hứng cho chúng ta đối mặt với khó khăn với tâm trí vững tin về kết quả tốt đẹp phía trước. Bạn hãy vững tin đừng từ bỏ lý tưởng của mình nhé!

0 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *